Minke Roelants

                                                                                                                                                                                     

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl en Voeding

NVKH lid.nr. 05-0569

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

lycopodium-clavatum-1

 

'Een teckel met hernia'

 

 

Vanaf nu wil ik regelmatig een stukje over homeo­pathie, de praktijk en homeopathische middelen gaan schrijven. Ik ben reeds jaren praktiserend klassiek homeopaat in Oegst­geest en ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klas­siek Homeo­paten (NVKH). Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Dit eerste artikel wil ik gebruiken om mijn eerste ervaringen met homeopathie te beschrij­ven.

 

Als kind werd één van onze twee teckels ziek; de bekende teckelverlamming of wel hernia. Beide dierenartsen die het beestje, Trui genaamd, zagen waren ervan overtuigd dat er niets anders opzat dan haar een spuitje te geven om haar te laten inslapen. Ze was toen zeven jaar. Inderdaad was het een heel moeilijke situatie. Inmiddels waren haar beide poot­jes verlamd en werd Trui incontinent. Ze sleepte haar pootjes moeizaam achter zich aan. Was hier echt niets meer aan te doen?

 

We namen toen contact op met een homeopatisch dierenarts in Amsterdam. Hij heeft uitvoerig ge-informeerd naar de klacht, het karakter van Trui en haar eigenaardig­heden. Ze was een dominant beest en leefde samen met haar dochter Kee die juist erg onderdanig was. Trui was naar Kee toe erg overheersend en bazig. Andere honden liep ze wel grommend maar met een grote boog voorbij. De hernia was begonnen met haar rechter pootje.

 

De homeopati­sche dierenarts heeft alle sympto­men nauwkeurig bekeken en schreef een plantaardig middel voor. Iedere ochtend kreeg Trui enkele kleine korreltjes in een stukje kaas. Hoe groot was onze blijd­schap en verbazing toen Trui binnen een paar dagen haar ene pootje weer kon gebruiken. Een week later waren alle ver­schijnse­len weg. Bij ons thuis ontstond een groot respect voor het vak, temeer aangezien het veel veron­derstelde placebo effect hier niet van toepassing kon zijn. Trui wist immers niks van homeopathie.

 

Dit heeft er toe bijgedragen dat ik met veel enthousias­me Natuurgeneeskunde met homeopathie als specialisatie ben gaan studeren. Trui is uiteindelijk vijftien jaar geworden. Nu ik zelf als homeopaat werk, schrijf ik geregeld het middel voor. Vaak zijn de patiënten die dit middel nodig hebben onzekerder dan ze zich voor willen doen.

 

In deze tijd van het jaar hebben veel mensen last van hooi­koorts. De volgende keer wil ik graag drie belangrijke homeo­patische middelen voor het behan­delen van hooikoorts behande­len.