Minke Roelants

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl en Voeding

NVKH lid.nr. 05-0569

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

phosphorus-matches

 

'Bang voor onweer'

 

 

In een homeopatisch consult kunnen vele verschillende zaken aan bod komen. Eťn daarvan is het ervaren van angsten. Angsten kunnen heel belangrijk en doorslag≠gevend zijn voor de genees≠middel≠keu≠ze. De angst voor onweer is bijvoor≠beeld heel speci≠fiek voor een mineraal middel in de homeopathie. Grappig hierbij is dat een patiŽnt oorspronkelijk meestal niet voor deze 'klacht' maar voor een andere hoofdklacht naar de homeopaat gekomen is, maar wanneer hij de klacht heeft dan wordt die bijna altijd door de behandeling van de hoofdklacht positief beÔnvloed.

 

Mensen die goed reageren op dat middel, zijn over het algemeen tenger, lang en fijn gebouwd. Vaak vallen ze op omdat ze hele mooie ogen met lange wimpers hebben. Ze zijn erg enthousiast en komen spran≠kelend over, maar kunnen van het ene moment op het andere moment diep in de put zitten. Ze zijn sympathiek, origi≠neel, creatief en erg behulp≠zaam.

 

Kinde≠ren maar ook volwassenen die dit middel zouden moeten krijgen, hebben een erg grote fantasie. Uit deze fantasieŽn ontstaat de angst voor onweer, harde geluiden, spinnen of iets dergelijks. Opvallend hierbij is dat ze door anderen wel snel ge≠rustge≠steld kunnen worden, maar wanneer ze weer alleen zijn, kunnen de angsten weer gauw de kop op steken.

 

Het middel is gemaakt van een stof die snel ontbrandt, veel licht geeft maar daarna ook weer snel uitgebrand is. Enorme energiehoeveelheden komen hierbij vrij maar die worden snel geheel verbruikt. Dit vinden we bij de patiŽnt terug in de grote activiteit en het enorme enthousi≠asme dat plots verdwenen lijkt.