Minke Roelants

                                                                                                                                                                                     

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl en Voeding

NVKH lid.nr. 05-0569

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

homeopathie-aan-huis-dankzij-denetapotheek-nl1 (1)

                                                                                                                                             

'Ze vraagt me het hemd van m'n lijf'

 

 

Ze vraagt me het hemd van m'n lijf hoorde ik ooit iemand over mij zeggen, maar 't werkt wel gelukkig er achter aan. Dat is waar, een homeopaat vraagt vaak eindeloos veel en diep door.

 

Het is dan ook een absolute noodzaak om goed te snappen hoe iemand in elkaar zit en uitgebreid naar de klacht te informe­ren. Homeopathie is maatwerk; een geneesmethode die alleen werkt als het middel heel nauwkeurig is uitgezocht en afge­stemd op de persoon. Dit noemen we klassieke homeopa­thie.

 

Hierbij zoeken we naar een zogenaamd constitutiemid­del; een middel dat zoveel en zo goed mogelijk past bij alle klach­ten en kenmerken van de per­soon tot zijn karakter aan toe. Een middel dat in staat is de constitutie van iemand te verbeteren of wel de weerstand te verhogen. Een homeopaat vraagt daarom naar de klacht, het ontstaan ervan, maar ook naar eventuele andere klachten, angsten, eet- en drinkgewoonten, slaaphoudin­gen, dromen en karaktereigen­schappen.

 

Ieder mens is uniek. We geven een middel niet alleen maar voor een klacht maar voor de hele persoon, want een mens bestaat uit meer dan een verzameling aan klachten. We proberen de mens in zijn geheel te zien en dus ook hiernaar te behandelen want lichaam en geest zijn in voortdurende wisselwerking met el­kaar.

 

Eigenlijk willen we datgene hebben dat iemand echt onder­scheidt van een ander, bijvoorbeeld iemand met pijn in z'n gewrichten die altijd om drie uur 's nachts met dorst wakker wordt, iemand die altijd hoofdpijn heeft in het weekend,

of iemand die nachtmerries heeft na een grote schrik. Hoe aparter het is, des te geluk­ki­ger de homeopaat met zo'n symp­toom is. Niet alleen de pijn in de ge­wrichten maar ook de dorst 's nachts kunnen belangrijk zijn voor het vinden van het juiste middel; het constitutie middel. Dit middel is van in­vloed op iemands totale functioneren.

 

Op deze manier kunnen we de weerstand verhogen en daarmee iets aan de oorzaak doen. Omdat het middel wordt gekozen op basis van het gehele persoonsbeeld, kan het zijn dat door één en hetzelfde middel meerder klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn en slaapproblemen tegelijkertijd verbete­ren. Hier­voor is een heleboel infor­matie nodig en vraagt zo'n homeopaat iemand inderdaad het hemd van het lijf. Gelukkig maar want alleen zo kunnen we vaak een samenhang in de wirwar aan symp­tomen ont­dekken en het middel vinden dat bij uitstek geschikt is voor die ene per­soon.