Minke Roelants

                                                                                                                                                                                     

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl en Voeding

NVKH lid.nr. 05-0569

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

images 

 

'Die dagen voor de menstruatie ....'

 

Aan de telefoon klinkt een aardige jonge vrouw. Ze vraagt om een afspraak en dat kan volgende week. Oh, wat heerlijk, zegt ze hartgrondig, dat dat al zo gauw kan. Die week later zie ik Jolanda; de vrouw die zo aardig klonk aan de telefoon. Vaak krijg je aan de telefoon al een indruk van de persoon die je later ziet.

 

Jolanda bleek inderdaad een heel harte­lijke, gezellige en vrolijke vrouw te zijn. Ik kom voor m'n menstrua­tie, zegt ze, eigenlijk voor de dagen ervoor; dan voel ik me zo labiel en ver­drietig en iedere maand komt het terug. Als meisje had ik er ook veel buikpijn bij. Zo erg dat ik soms moest overge­ven en diarree had. Nu, is met name de periode voor de menstru­atie het verve­lendst. De pil gebruikt Jolanda niet want daar voelde ze zich niet lekker bij.

 

Tijdens het praten is Jolanda heel open, spon­taan en soms ook wat emotioneel. Ze heeft twee kinde­ren en vier jaar geleden een miskraam gehad. Als ze daaraan terugdenkt krijgt ze tel­kens weer de tranen in haar ogen. Jolanda ziet er heel gezond uit; ze is blond met blauwe ogen en ze heeft een ste­vig vrou­welijk figuur. Ze is getrouwd met een rustige en stabiele man. Geluk­kig maar zegt ze want zelf ben ik zo wissel­vallig en onzeker. Hij geeft me tenminste duidelijk­heid en zekerheid.

 

Jolanda heeft altijd vrien­dinnen om haar heen. Ze houdt van gezellige contacten en richt zich volledig op het moeder zijn en dat vindt ze heer­lijk. Ze zou wel tien kinderen willen hebben, zegt ze, maar deze twee zijn soms al teveel want het is moeilijk om consequent te zijn. Beslis­singen nemen vindt ze lastig; ze vraagt altijd de mening van anderen en kan uren twijfelen. Zelf heeft ze meestal geen sterke mening. Ik vraag haar wat ze precies voelt die dagen voor de menstru­a­tie en ze zegt: 'ik ben dan heel labiel, wis­selvallig en moet huilen om niets; het enige wat helpt is als ze me extra in de watten leggen, gewoon wat extra aandacht geven'.

 

Jolanda is een duidelijk vrouwelijk type dat bij een bekend plataardig middel past. Een middel dat vooral bij vrouwen en kinde­ren gebruikt wordt in de homeo­pathie. Het past bij meegaande, emoti­o­nele en heel vrien­de­lijke mensen. Kinderen maar ook volwas­senen vragen erom ge­troost en gesteund te worden. Wisselvalligheid van klachten en emoties is ook heel typerend voor dit type: "Marietje lacht, Marietje huilt"; even aandacht en het is weer over.

 

Het zijn mensen die zich gemakkelijk aan hun omgeving aanpas­sen. Dat is ook hun kracht. Net zoals een plant mee wuift met de wind is de per­soon ook meegaand. De plant buigt mee en zal niet gauw knakken vanwege deze soepelheid, al hebben ze wel graag een stokje om tegenaan te leunen. Zo lijkt deze meegaan­de emotionele persoon misschien niet sterk, ze kunnen zich echter heel goed aanpas­sen.