Minke Roelants

                                                                                                                                                                                     

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl & Voeding en Xlens

NVKH lid.nr. 05-0569

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

images (4)

 

'Verhuizen'

 

 

Ik herinner me goed het consult dat ik eens had met Inge; een zevenjarig meisje. Soms kan een verhuizing de aanleiding zijn voor het ontstaan van klachten. Gelukkig bleven wij altijd in dezelfde plaats wonen en waren mijn kinderen nog te klein om er veel moeite mee te hebben, maar voor Inge lag dat anders.

 

Haar verhuizing was een grote klap vertelde haar moeder. Sinds Inge hier is komen wonen en ze naar een nieuwe school is gegaan, heeft ze last van maagkrampen. Toch hebben we ons best gedaan om het voor haar zo leuk mogelijk te maken en heeft ze een prachtig kamertje uit mogen zoeken. Haar broertje en grotere zus hebben nergens last van en hebben al veel nieuwe vriendjes. Dit in tegenstelling tot Inge; een fijn donker meisje.

 

Zou ze veel last hebben van heimwee? Toen ik het haar vroeg zuchtte ze diep, maar echt toegeven dat ze heim­wee had deed ze niet. Ze haalde haar schouders op. Ze is stil­ler gewor­den vertelde haar moeder en ze zit vaak zomaar wat te zuchten. De maagkrampen heeft ze vaak en plotse­ling. Soms moet ze ook overgeven.

 

Voor mij als homeopaat is het feit dat ze na de verhuizing deze klacht gekregen heeft, een heel belangrijke indica­tie voor het juiste middel. Ook de krampen, het vele zuch­ten en zelfs het tengere donkere uiter­lijk hoort bij het middel. Haar middel is vaak van toepas­sing bij klach­ten die ontstaan nadat er een situatie heeft plaatsgevon­den die eigen­lijk niet is zoals de persoon zou willen dat hij is. Bij Inge is dat de verhuizing die ze liever niet gehad had.

 

Haar reac­tie: het stiller worden, de krampen en het niet meer lekker in haar vel zitten, zijn een duidelijke aan­wijzing dat ze het middel nodig heeft. Het zal haar helpen zich meer aan de situatie aan te passen en zal haar maag­krampen doen ver­dwijnen.

 

Het middel wordt vaak een "verdriet" middel ge­noemd omdat het middel vaak in verdriet situaties helpt. Het wordt bijvoorbeeld vaak gegeven na een scheiding, na het verlies van een dierbare of zoals bij Inge bij een verhuizing.