Minke Roelants

                                                                                                                                                                                     

Praktijk voor Integrale Geneeskunde

Homeopathie, Leefstijl en Voeding

Lid NVKH

 

Haal het beste uit jezelf

 

 

Home

Homeopathie

Leefstijl & Voeding

Kindertolk

Bloom

Workshops

Over Mij

Tarieven

Contact

 

 

 

 

 

Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·         zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, die separaat elektronisch opgeslagen zijn, wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of bestellingen voor u kan doen.

·         Onderdeel van het elektronisch bestand is het e-mail adres. Deze kan gebruikt worden om u te informeren over bijvoorbeeld een workshop. Wenst u de mailing niet te ontvangen, dan kunt u dat altijd melden en zal u geen mailing krijgen. Dit laatste zal ook in ieder mailing beschreven zijn.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

    Uw naam, adres en woonplaats

    uw geboortedatum

    de datum van de behandeling

    een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

    de kosten van het consult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170221_160206